Miera angažovanosti v liečbe (TES)™


TES™ je sebaposudzovacia škála, ktorá zisťuje mieru účasti pacienta na rozhodovaní o jeho liečbe a mieru angažovanosti pacienta v komunikácii so zdravotníckym personálom, najmä čo sa týka jeho medikamentóznej liečby.
 

Kde sa dá použiť?
Škála TES™ sa ukázala platná v mnohých klinických podmienkach a ochoreniach, ako napríklad HIV, s cieľom posilniť pacientovo postavenie v kontexte farmakoterapie. Škála môže byť prispôsobená na zistenie miery pacientovej angažovanosti v liečbe v širokom spektre zdravotných stavov a oblastí liečby a je k dispozícii v rôznych jazykoch.
 

Ako TES™ funguje?
TES™ skúma mieru pacientovej angažovanosti v liečbe tým, že hodnotí faktory ako Komunikácia so zdravotným personálom, voľba liečby, proces rozhodovania a celková pacientova spokojnosť. Škála pozostáva z 10 položiek, v ktorých respondenti hodnotia mieru, do akej vyhlásenia zodpovedajú ich skúsenosti na 5-bodovej Likertovej škále
 

Ak chcete získať viac informácií o TES ™, vrátane licencovania, kontaktujte nás.