Škála spokojnosti s informáciami o liekoch (SIMS)™


Škála spokojnosti s informáciami o liekoch (SIMS)™ je platný a spoľahlivý nástroj na posúdenie toho, do akej miery sú pacienti spokojní s informáciami, ktoré o liekoch obdržali.

 

Kde sa dá použiť?
Škála SIMS ™ bola úspešne testovaná a použitá v niekoľkých krajinách a preložená do nasledovných jazykov:

 

Táto stupnica je preukázateľne vysoko účinná v širokom spektre zdravotných stavov, klinických podmienkach a oblastí liečby, vrátane:

 

Ako SIMS funguje?
Položky dotazníka sú odvodené z odborných odporúčaní toho, aké typy informácií by mali byť pacientovi ponúknuté, aby bol schopný prevziať liečbu do vlastných rúk.

 

Každá položka na stupnici sa vzťahuje na konkrétny aspekt daného lieku. Odpovede súnásledne analyzované s cieľom vytvoriť podrobný profil pacienta a jeho liečby obsahujúci celkové hodnotenie pacientovej spokojnosti s obdržanými informáciami o danom lieku.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o Škále spokojnosti s informáciami o liekoch (SIMS) ™, vrátane licencovania, kontaktujte nás.