Presvedčenia pacienta a praktická stránka liečby (PAPA)™


PAPA™ poskytuje koncept pre vývoj efektívnych riešení zameraných na pacienta. V rámci programu PAPA ™ sa nedodržiavanie liečby chápe ako komplexný model správania, ktorý má viacero príčin: neúmyselné a úmyselné – tu pacientov možno zaradiť do dvoch kategórií: 1.pacientov, ktorí neberú lieky podľa predpisu pretože nechcú, 2. a tých, ktorí jednoducho nemôžu”.
 

Neúmyselné nedodržiavanie predpísanej liečby

Neúmyselné nedodržiavanie predpísanej liečby sa vyskytuje vtedy, keď chce pacient podstúpiť liečbu, ale bránia mu v tom aspekty, ktoré sú mimo jeho kontroly (napr. zabudne, nevie zaobchádzať so zdravotnou pomôckou, nerozumie pokynom/inštrukciám atď.).
 

Úmyselné nedodržiavanie predpísanej liečby

Reflektuje pacientove dobrovoľné rozhodnutie nebrať lieky. Toto rozhodnutie sa dá vysvetliť pacientovými presvedčeniami o liekoch, ktoré ovplyvňujú jeho motiváciu začať a pokračovať v liečbe. U každého pacienta sa môžu vyskytnúť oba typy správania.
 

The PAPA™ pripomína, aké dôležité je brať do úvahy oba tieto faktory, keď sa snažíme pomôcť pacientom náležite dodržiavať predpísanú liečbu. Tento koncept tiež zdôrazňuje potrebu myslieť nielen na “praktickú podporu pacienta” určenú na zlepšenie jeho schopnosti dodržiavať liečbu, ale tiež sústredenie sa na psychologické faktory ovplyvňujúce jeho motiváciu začať a pokračovať v liečbe.
 

V komplexnom prehľade literatúry o dodržiavaní predpísanej liečby vyhotovený Národným inštitútom pre výskum zdravia v Spojenom kráľovstve (UK, National Institute of Health Research (NIHR) Service Delivery and Organisation (SDO) sa ukázalo, že koncept PAPA ™ môže vysvetliť, prečo boli mnohé doterajšie intervencie na podporu dodržiavania liečby neúspešné a navrhuje možnosti zlepšenia tejto situácie. Niekoľko rokov po zverejnení koncepcneho ramca PAPA, NIHR SDO oboznámila so zisteniami Narodný Inštitút pre Kvalitu zdravotnej starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence (NICE), ktorý zistenia PAPA ™ implementovali do Smernice o dodržiavaní medikamentóznej liečby.