Nevyhnutnosť liečby a obavy z nej (NCF)™


Motivácia pacientov brať lieky je ovplyvnená ich osobným presvedčením o nevyhnutnosti danej liečby a tiež ich obavami z možných nepriaznivých vedľajších účinkov spôsobených danou liečbou. Výskumy zamerané na dlhodobé ochorenia naznačujú, že nedodržiavanie liečby je spojené so zvýšenými pochybnosťami o jej nevyhnutnosti a s obavami vyplývajúcimi z liečby (napríklad obavami z nežiadúcich účinkov).
 

Presvedčenie o nevyhnutnosti liečby

Aby sme dospeli k presvedčeniu o nevyhnutnosti liečby, kladieme si otázku: “Ako veľmi potrebujem tuto liečbu?” Vnímaná nevyhnutnosť liečby však nie je to isté ako presvedčenie o jej účinnosti. Môžeme sa domnievať/veriť, že liečba je síce účinná, no nie je pre nás potrebná. Presvedčenie o nevyhnutnosti liečby je ovplyvnené predstavami o chorobe, očakávaním symptómov a minulou skúsenosťou s liečbou.
 

Obavy týkajúce sa liečby

Jedným zo zjavných zdrojov obáv je skúsenosť s nežiadúcimi účinkami liekov a ich rušivé vplyvy na pacientov každodenný život. To však nie je všetko: Mnoho pacientov, ktorí berú lieky pravidelne no nemajú skúsenosti s nežiadúcimi účinkami, taktiež trpí obavami z možných problémov v budúcnosti.
 

Koncept NCF™ nám umožňuje rozdeliť pacientov do skupín podľa vyššie uvedených kritérií a pomáha zobraziť vzájomný vzťah medzi pacientovými presvedčeniami a dodržiavaním predpísanej liečby.