Miera dodržiavania liečby (MARS)™


MARS™ je sebaposudzovacia škála , ktorá skúma výpovede pacienta o dodržiavaní liečby. Berie do úvahy úmyselné aj neúmyselné faktory nedodržiavania liečby.
 

Kde sa dá použiť?

MARS™ bola pôvodne uplatnená v rámci liečby astmy, kde viaceré štúdie potvrdili jej platnosť a spoľahlivosť. Z výskumov chronických ochorení sa uplatnila v nasledovných zdravotných podmienkach:

 

Poskytuje bleskovú previerku pacientovho správania týkajúceho sa dodržiavania liečby a používa sa tiež v rámci exploračných štúdií na identifikáciu skupiny pacientov s nízkou mierou dodržiavania liečby. Ďalším cieľom MARS™ je zhodnotiť vplyv intervencií. Je k dispozícii v rôznych jazykoch.
 

Ako MARS™ to funguje?

MARS™ meria dodržiavanie liečby takým spôsobom, aby sa minimalizoval vplyv sociálneho tlaku na pacienta, ktorý by mohol skresľovať jeho výpoveď o dodržiavaní liečby. Respondenti vyjadrujú svoj súhlas s tvrdeniami týkajucich sa liekov na 5-bodovej Likertovej škále. MARS ™ je k dispozícii ako 4, 5 alebo 10 položková verzia.
 

Ak sa chcete o MARS™ dozvedieť viac, vrátane licencovania, kontaktujte nás.