Dotazník o názoroch na lieky (BMQ)™


Náš Dotazník o názoroch na lieky BMQ ™ je jedinečná metóda vyvinutá na zistenie pacientových presvedčení, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie liečby.

 

Na aké účely sa dá použiť?

BMQ zisťuje, ako pacient vníma lieky a aké presvedčenia o liečbe má osvojené. Táto metóda bola testovaná a úspešne použitá v širokom rozpätí ochorení a klinických podmienok, ako napríklad:

 

Psychologické konštrukty, ktoré tvoria BMQ sú medzi krajinami a kultúrami konštantné; BMQ sa úspešne používa v rôznych jazykoch a v mnohých krajinách, ako napríklad:

 

 

Ako BMQ funguje?

BMQ skúma kľúčové psychologické konštrukty, ktoré stoja za základnými presvedčeniami pacienta a ovplyvňujú proces dodržiavania liečby.

Dotazník BMQ je rozdelený na dve časti:

 

BMQ-Specificky
Skúma presvedčenia pacientov o liekoch predpísaných na konkrétne ochorenie. Obsahuje dve škály posudzujúce 1) pacientovo osobné presvedčenie o nevyhnutnosti predpísaného lieku pre ich ochorenie a 2) obavy z možných nežiadúcich dôsledkov užívania tohto lieku.

 

BMQ-Všeobecný
Zaoberá sa všeobecnejšou predstavou o liekoch a pacientových presvedčeniach o nich, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie liečby. Tieto dve časti môžu byť použité samostatne alebo v ramci jedného dotazníka. Dáta sú analyzované ako skórovaný dotazník, pričomkaždá položka v dotazníku jeodvodená z kvalitatívnych štúdií.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o BMQ ™, vrátane licencovania, kontaktujte nás.