Spôsoby merania dodržiavania liečby

Neodržiavanie liečebných postupov ako branie liekov podľa predpisu predstavuje problém v širokom spektre ochorení, kde priemerne iba 50% pacientov berie lieky podla predpisu.Nedodržiavanie liečby vedie k zhoršeniu zdravotného stavu a zvýšeniu nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Dôvody nedodržiavania liečby sú ovplyvnené viacerými faktormi; aby sme prispeli k zlepšeniu danej situácie, je nutné ich špecifikovať a porozumieť im. V SoS máme dlhodobú skúsenosť vo výskume týchto faktorov a tiež dôvodov, prečo ľudia nie vždy užívajú lieky podľa predpisu. Naše poznatky nám pomáhajú odhaľovať spôsoby, ako maximalizovať potenciál liekov.

Na to, aby sme lepšie porozumeli správaniu pacientov a boli schopní im pomôcť/upraviť ich zvyky správania podľa potreby, využívame 2 spôsoby: 1.koncepčné rámce dotazníky a škály merania.

Koncepčné rámce SoS
Zatriedenie dôvodov nedodržiavania medikamentóznej liečby do koncepčných rámcov zabezpečuje preskúmanie všetkých dôležitých aspektov problému. Tieto rámce nám pomáhajú štruktúrovať intervencie tak, aby sa maximalizoval potenciál ich uspechu.

Najčastejšie používané koncepčné rámce sú

  • 3 zložky zmeny správania (3CBC)™
  • Presvedčenia pacienta a praktická stránka liečby (PAPA)™
  • Nevyhnutnosť liečby a obavy z nej (NCF)™
  • Tri dimenzie vedľajších účinkov (3D-SE)™

Dotazníky a škály merania
Naše dotazníky a škály sú navrhnuté tak, aby dokázali rozlíšiť príznačné dôvody nedodržiavania medikamentóznej liečby u pacienta a pomohli predpovedať tendencie správania pacientov vo vzťahu k liekom.

Tieto psychometrické nástroje sú založené na výskume psychologických faktorov skývajúcich sa za pacientovými dôvodmi nedodržiavať liečbu, boli vedecky overené a použité v širšom kontexte.

Naše nástroje sú použiteľné pre rôzne ochorenia a populácie a boli preložené do mnohých jazykov. Najčastejšie používané sú:

  • Dotazník o názoroch na lieky (BMQ)™
  • Škála spokojnosti s informáciami o liekoch (SIMS)™
  • Miera angažovanosti v liečbe (TES)™
  • Miera dodrživania medikamentóznej liečby (škála)
  • Dotazník o vnímaní ochorenia (IPQ)™

UK“France”SwedenSpainItaly