Pozadie
Profesor Rob Horne založil spoločnosť Spoonful of Sugar v roku 2011, aby implementoval pretrvávajúce a neustále sa vyvíjajúce poznatky z 20-ročného globálneho výskumu do navrhovania praktických programov, ktoré pomáhajú pacientom, zdravotníckym pracovníkom a spoločnostiam v zdravotnom priemysle naplno využiť potenciál liekov a iných zdravotníckych technológií.

 

Implementácia svetového výskumu do praktických riešení, ktoré prinášajú lepšie výsledky.
Výskum profesora Horneho a jeho kolegov týkajúci sa správania pacientov na medikamentóznej liečbe je rozsiahlo podchytený teoreticky aj prakticky Z výsledkov najnovších výskumov tvoríme unikátne metódy a technológie, ktoré uplatňujeme v intervenčných programoch, prispôsobených potrebám našich klientov.

 

Naše programy dosahujú úspech vďaka hlbokému porozumeniu dôvodov neoptimálneho dodržiavania liečby u pacientov a skúmaniu spôsobov zmeny tohto správania v snahe o zlepšenie nielen pacientovho zdravotného stavu, ale aj zlepšeniu systému zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti.

 

 

Tri zásady
Naša práca sa riadi tromi vzájomne prepojenými zásadami:

 

how-we-work-1Podloženosť vedeckými dôkazmi
Profesor Horne a jeho tím sa priamo podieľajú na každom programe v rámci SoS, aby zabezpečili že jadro programu tvoria tie najnovšie vedecké poznatky. Vďaka tomu je možné hladké prepojenie komerčnej a akademickej sféry programu vedúce k maximalizácii potenciálu medikamentóznej liečby a lekárskych inovácií v prospech jednotlivca a spoločnosti.

 

how-we-work-2Integrované
Naše programy nie sú akademické koncepty navrhnuté v izolácii od reálneho života. Spolupracujeme s pacientmi, združeniami, opatrovateľmi a zdravotným personálom, čo prináša našim programom autentickosť, vierohodnosť a kompetentnosť.

 

 

 

how-we-work-3Šité na mieru
Naše programy sú prispôsobené potrebám našich klientov a ich zainteresovaných strán. Pokiaľ ide o intervenčný program zameraný na zmenu správania pacientov, určite neplatí, že “jedna veľkosť sadne každému”. Prvým krokom je porozumenie interakcii jednotlivca a jeho (stanovenej) liečby berúc do úvahy komplexné a behaviorálne faktory, ktoré ovplyvňujú, či a ako pacient podstupuje liečbu. Následne sa zameriavame na praktické bariéry liečby a presvedčenia pacienta, ktoré ovplyvňujú jeho motiváciu a schopnosť vyťažiť z liečby maximum.

 

technology-platform