Tri zložky zmeny správania (3CBC)™


Analýza aspektov, ktoré zabezpečujú úspech adherenčných programov a ich bariér naznačuje, že na to, aby bol program účinný, musí (v sebe) optimalizovať tri zložky:
 

Obsah
Obsah programu zahŕňa informácie o povahe programu a aktivít, ktoré sa s pacientom vykonávajú. Ideálne sa podporný program zameriava na zisťovanie špecifických presvedčení pacientov o liečbe (najmä to, ako vnímajú ich ochorenie a ako hodnotia svoju osobnú potrebu brať lieky v porovnaní s obavami z možných nepriaznivých účinkov v dôsledku ich užívania) a praktickú stránku liečby (napríklad pacientove finančné zdroje a fyzické možnosti), ktoré ovplyvňujú jeho motiváciu a schopnosť dodržiavať lekárske inštrukcie.
 

Informačný kanál
Informačný kanál sa zaoberá spôsobom realizácie podporného programu napr. osobne stretnutia s pacientom alebo sa odohrá nepriamo cez telefón/Internet a tiež, kým bude poskytovaný (napr. lekárnikom, lekárom atď.)
 

Kontext
Kontext zahŕňa faktory, ktoré ovplyvňujú pacientovu mieru angažovanosti v programe a tým pádom podmieňujú úspešnosť celého programu. Sem napríklad patrí, do akej miery pacient dôveruje danému programu.