UK“France”SwedenSpainItaly

Poradenstvo v oblasti psychológie zmeny správania, ktoré uplatňuje poznatky z vedy o správaní v snahe o zefektívnenie medikamentóznej liečby a prínosu optimálnych zdravotných výsledkov.

Prípadová štúdia 1: Autoimunitné ochorenie

Prípadová štúdia 2: Cukrovka Druhého Typu

Prípadová štúdia 3: Skleróza Multiplex

Prípadová štúdia 4: Vzácne ochorenia